Usluge

Transparentno poslovanje:

 • Uvid u stanje i promet po računu zgrade u poslovnoj banci.
 • Mjesečna rekapitulacija zgrade.
 • Svaki suvlasnik dobit će vlastitu šifru preko koje će se logirati na stranicu zgrade i imati jasan uvid u stanje računa.

Ostale usluge koje Vam pruža Vaš pouzdani partner ZARA NEKRETNINE d.o.o.:

 • otvaranje posebnog računa zgrade u poslovnoj banci, uz mogućnost otvaranja vlastitog računa koji može biti jedinstven za cijelu zgradu, a knjigovodstveno se može voditi po ulazima,
 • mogućnost hitnih popravaka 24 sata dnevno (puknuća vodovodne instalacije, puknuća ili propuštanja kanalizacije i propuštanja u plinskom ili toplifikacijskom sustavu) – za saniranje svih problema na usluzi vam stoji naša služba cjelodnevnog dežurstva, uključujući neradne dane i državne blagdane,
 • mogućnost rukovanja toplinskim postrojenjima (kotlovnice i uređaji za grijanje i hlađenje),
 • pozajmica i dugoročno kreditiranje, odnosno dugoročna otplata izvršenih radova sa odabirom izvođača, izvođenjem radova i nadzorom,
 • program održavanja i investicijskog ulaganja na temelju vaših želja i mogućnosti,
 • godišnji plan rada u dogovoru s Vašim željama,
 • usluge čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade po povoljnoj cijeni,
 • usluge održavanja vrtova po povoljnoj cijeni,
 • pravna pomoć pri rješavanju svih specifičnih pitanja, odnosno potreba stambene zgrade (uređenje međusobnih odnosa suvlasnika, uređenje odnosa s državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave),
 • mogućnost osiguranja zgrade kod naših osiguravatelja ili prema vašim željama,
 • etažiranje stambene zgrade i upis u zemljišne knjige,
 • organizacija naplate sredstava zajedničke pričuve uključujući i prinudnu naplatu,
 • fiksna cijena usluga,
 • izrada ugovora o upravljanju,
 • izrada međuvlasničkog ugovora,
 • izrada kućnog reda za zgradu,
 • izrada preglednih tablica o udjelima svakog suvlasnika u vlasništvu zgrade,
 • upis i zaduženje svih suvlasnika zgrade u jedinstvenu bazu podataka,
 • štampanje i distribucija uplatnica za pričuvu zgrade,
 • knjigovodstveno-računovodstveno praćenje računa pričuve stambene zgrade,
 • vlastito iniciranje sastanaka i prisustvo sastancima na zgradi na poziv predstavnika stanara ili većine suvlasnika,
 • trajno čuvanje dokumentacije zgrade.